Binnen onze samenleving hebben we te maken met complexe veiligheidsproblemen zoals ernstige overlast, onveilige situaties, criminaliteit en maatschappelijke onrust. Risico’s waarbij de veiligheid van personen, de omgeving of samenleving in het gedrang komt. Het Veiligheidshuis IJsselland verbindt straf en zorg. Samen werken we aan het veiligere te maken van de samenleving door een intensieve netwerksamenwerking tussen gemeenten, straf-, en zorgpartners. Om in alle realiteit de complexe problematiek zo goed mogelijk op te lossen. Vanuit een keten overstijgende aanpak maken we afspraken over kansen én grenzen om zo het ongewenste gedrag van personen te verkleinen en de maatschappelijke rust te handhaven. Met als doel het terugdringen van criminaliteit en recidive in de regio IJsselland.

NIEUWSBERICHTEN VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND

nieuws_cirkels2 

Nieuws van de ketenpartners: Limor en Politie.

ONS HUIS

Het Veiligheidshuis IJsselland richt zich op complexe problematiek, mensen met grote problemen op diverse leefgebieden, zoals huiselijk geweld en High Impact Crimes en de aanpak radicalisering is daaraan toegevoegd. Het Veiligheidshuis manifesteert zich als een lerende organisatie met inzet op deskundigheid en samenwerking om op deze manier succesvolle interventies te plegen. Het is de plek waar organisaties die zich bezig houden met straf en zorg samenkomen. De ketenpartners worden waar mogelijk door de drie Veiligheidsmakelaars en Informatiemakelaar ondersteund. Zij ondersteunen en adviseren de ketenpartners daar waar nodig maar nemen de casus niet over. Het Veiligheidshuis heeft het overzicht in het complexe werkveld. Zij zijn ‘ het vertaalbureau’ tussen straf,- en zorgpartners, maar kunnen ook in de lijn een vertaalslag maken middels opschaling.

Naast de Veiligheidsmakelaar en Informatiemakelaar bestaat de kernbezetting uit: medewerkers van politie en openbaar ministerie en een ketenmanager. Alle medewerkers faciliteren het proces van samenwerking.

DE AANPAK

netwerkstructuurDe kracht van de aanpak van het Veiligheidshuis IJsselland is de unieke combinatie van straf en zorg waar niet alleen de mens maar ook zijn directe omgeving en de samenleving centraal staat. Meer dan 30 organisaties participeren in deze vorm van samenwerking. Elke complexe situatie vraagt om een eigen aanpak. Betrokken organisaties worden soms door ons gevraagd om protocollen en processen los te laten. Durven aan te pakken en met elkaar af te vragen: ‘Wat zou hier nou een oplossing kunnen zijn of wat kunnen we doen om deze casus beheersbaar te houden?, waardoor de overlast in de samenleving afneemt. Dat zorgt voor het gevoel dat het hele netwerk staat voor het oplossen van een complexe casus. Bij complexe casuïstiek komt er een Multi Disciplinaire Overleg (MDO) onder regie van een ketenpartner. In het MDO wordt de gewenste aanpak besproken en stellen de partners een gezamenlijk plan op. Dit maakt de aanpak effectiever.

PARTNERS

Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking. Dit betekent dat alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden behouden. Bij complexe casuïstiek vragen wij aan de netwerkpartner om maatwerk te leveren. Onze rol hierin is dat we op basis van gezag  de ketensamenwerking optimaliseren.
De samenwerking vindt plaats tussen: de gemeenten (Dalfsen, Deventer, Kampen, Hardenberg, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle), Openbaar Ministerie, Politie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg Overijssel,  William Schrikkergroep, Tactus Verslavingszorg (reclassering en preventie), Dimence groep (inclusief De Kern maatschappelijk werk), Gevangeniswezen, MEE IJsseloevers, De Tender, Trajectum, Humanitas-DMH, GGD IJsselland, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), RIBW,  Reclassering Nederland, Iriszorg, Leger des Heils reclassering welzijn,Veilig Thuis, Limor en HALT.
Afhankelijk van de problematiek, kunnen lokale partijen deelnemen aan het overleg wanneer de persoons-, gezins- of gebiedsgebonden casuïstiek daarom vraagt.

DOE MEE

Het team van Veiligheidshuis IJsselland zou graag in een vroeg stadium over een bepaald thema met betrokken ketenpartners van gedachten willen wisselen of een concept plan van aanpak aan u voorleggen. Niet alle thema’s zullen bij uw werkveld aansluiten maar stel dat u zegt – vanuit uw functie – ‘Dat vind ik wel wat..’ dan nodigen wij u graag uit om u aan te melden bij de klankbordgroep ‘Doe mee’.  De klankbordgroep bestaat uit betrokken collega’s uit het veld en worden een aantal keren per jaar gevraagd om mee te denken.

Wil je meer weten? We helpen je graag.

CONTACT

CONTACT

7 + 8 =

Het Veiligheidshuis IJsselland heeft haar bureau aan de Zeven Alleetjes 1 in Zwolle, in het gebouw van de GGD IJsselland. Het centrale telefoonnummer van het Veiligheidshuis is: (088) 965 44 43. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Veiligheidshuis IJsselland  stuur een e-mail naar info@veiligheidshuisijsselland.nl.

Zeven Alleetjes 1, Zwolle

Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle
Nederland
088 965 44 43