Selecteer een pagina

DE AANPAK

NIEUWE WERKWIJZE VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND

Vanaf 1 januari 2019 start het Veiligheidshuis IJsselland met een nieuwe werkwijze. Het is een pilot voor één jaar. Met als doel de regierol van het Veiligheidshuis IJsselland en gemeenten te versterken als het gaat om de aanpak van complexe domeinoverstijgende casuïstiek. En te komen tot rolduidelijkheid als het gaat om de rol (van de medewerkers) van het Veiligheidshuis IJsselland. Deze nieuwe werkwijze vloeit voort uit de aanpak van de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis IJsselland.

De nieuwe werkwijze in de dagelijkse praktijk
Met deze werkwijze worden de overleggen meer regiogericht. Concreet betekent dit dat we gaan werken met regionale casustafels in IJsselland, in overleg met gemeenten en partners in meer casussen procesregie gaan voeren en werken aan meer uniformiteit als het gaat om de rol van het Veiligheidshuis bij deze complexe domeinoverstijgende casuïstiek. Daarnaast wordt gewerkt met een (nieuw in te stellen) regionale netwerktafel met als doel de kennis van complexe domeinoverstijgende casuïstiek te vergroten en de samenwerking in de keten te bevorderen. Als de casuïstiek erom vraagt, sluiten de veiligheidsmakelaars aan bij lokale netwerkoverleggen en incidenteel bij lokale mdo’s.

Speerpunt gegevensdeling
Het Veiligheidshuis is een belangrijk informatieknooppunt. Een speerpunt voor het komende jaar is om het convenant gegevensdeling te updaten zodat het aansluit op onze nieuwe werkwijze.

Verwachtingen
Het is een leerproces waarin we met elkaar gaan uitvoeren wat we hebben bedacht en opgeschreven. De nieuwe werkwijze gaan we toetsen en aanscherpen waar het nodig is om onze aanpak te versterken. Eind 2019 vindt de evaluatie van de pilot plaats en komt er een definitief advies over het toekomstige samenwerkingsmodel en inrichting van het veiligheidshuis.

 

Wil je meer weten? We helpen je graag.

CONTACT